1. Въведение

Настоящата Политика за поверителност и защита на личните данни има за цел да регулира обработването на лични данни на физически лица или представители на юридически лица на клиенти или потенциални такива на онлайн магазин Bebeshoci.com, както и потребители на нашия уебсайт: www.bebeshoci.com („Сайта“), във връзка с услугите, предоставяни от БЕБЕШОЦИ ООД, включително предоставяни чрез и достъпни на Сайта.

В този документ ще намерите информация за това какви Ваши лични данни събираме, как и с каква цел ги използваме, на кого ги предоставяме, какви са Вашите права като субект на данни, както и как да се свържете с нас или с надзорния орган по защита на личните данни.

Настоящата Политика за поверителност не засяга, не ограничава и не отменя правата Ви, произтичащи от Закона за защита на личните данни („ЗЗЛД”) или друго законодателство.

При възникнали въпроси или коментари относно настоящата Политика за поверителност, моля да се свържете с нас на адрес: info@bebeshoci.com


Моля, прочетете внимателно нашата Политика преди да използвате Сайта или да предоставите Личните си данни, независимо дали по електронен път на Сайта или на хартия, тъй като с предоставянето на Личните си данни Вие се съгласявате с нейните условия. В случай, че не желаете да обработваме личните Ви данни по начина, описан в настоящата Политика за поверителност, моля не ни ги предоставяйте.

Вие предоставяте личните си данни доброволно, с цел използването на определени, предоставяни от нас и Сайта ни услуги или самия достъп и онлайн пазаруването чрез него. Имайте предвид, че в някои случаи ние няма да можем да Ви предоставим услугата и/или продадем стоката, които сте поискали, ако не ни предоставите нужната информация. Уведомяваме Ви, че в определени случаи Вашето съгласие за обработване на лични данни може да не е необходимо, ако БЕБЕШОЦИ ООД разполага с друго правно основание, напр. изпълнение на нормативно установени задължения.

2. За кого се отнася Политиката за поверителност

Политиката за поверителност на онлайн магазин Bebeshoci.com се отнася за следните категории лица:

 1. Посетители на нашия уебсайт www.bebeshoci.com

 2. Лица, които закупуват стоки през уебсайта www.bebeshoci.com

 3. Лица, които ползват закупените през Сайта стоки.

 4. Лица, които са се абонирали доброволно за нашия имейл бюлетин, push известия, Viber известия или друг доброволно избран канал за комуникация.

 5. Лица, които се свързват доброволно с нас по телефона, чрез чата на Сайта, чрез чата в нашата Facebook страница (https://www.facebook.com/bebeshoci.bg/)3. Кои сме ние

Ние сме „БЕБЕШОЦИ“ ООД, вписано в търговския регистър с ЕИК 203605145. Ние сме регистрирани като администратор на лични данни с Удостоверение № 422427. Събираме и обработваме Вашите лични данни като администратор на лични данни съгласно Общия регламент относно защитата на данните (Регламент (ЕС) 2016/679), известен като GDPR.

Можете да се свържете с нас на телефон 0898 534851, както и да ни пишете на адрес гр. Варна 9000, ул. „Цар Иван Срацимир“ №2А, офис 324, или имейл адрес info@bebeshoci.com.4. Какви данни събираме и за какви целиНие събираме различни категории данни в зависимост от целта, за която обработваме същите, напр., за да изпълним задълженията си по договора за дистанционна покупка и продажба на стока, която сте закупили от нас, за да Ви предложим по-добро клиентско обслужване, за да Ви изпращаме релевантна за Вас информация за други стоки, които предлагаме, както и когато Вие сте поискали или сте се съгласили със събирането и обработката на съответните данни.

Когато закупувате стоки през нашия Сайт, Вие сключвате договор с нас за дистанционна покупко-продажба. Ако сте посочили като получател на стоката трето лице (какъвто е случаят, когато искате да направите подарък на свой близък или приятел), това трето лице също става страна по договора за дистанционна покупко-продажба и за нас възникват задължения и към третото лице.

Когато посещавате и използвате нашия уебсайт, www.bebeshoci.com, независимо от това дали решите да закупите продукт, който предлагаме, е възможно да събираме данни за Вашето използване на уебсайта, чрез така наречените „бисквитки“ (cookies). Бисквитките са малки текстови файлове, които се запомнят на Вашия компютър или мобилно устройство при първото Ви посещение на уебсайта ни.

Част от използваните бисквитки са безусловно необходими за функционирането на Сайта (без тях той няма да може да работи), а други са необходими, за да ни помогнат да подобрим работата на уебсайта (те събират само анонимизирана информация за това как потребителите използват уебсайта, напр. кои части от уебсайта се посещават повече). Посочените категории бисквитки не събират лични данни.

Друга част от използваните бисквитки имат за цел да подобряват усещането на потребителя при използването на Сайта (като запомнят Вашите предпочитания, напр. последно прегледани продукти). Те не проследяват сърфирането Ви на други уебсайтове.

Последната категория бисквитки, т.нар. „рекламни бисквитки“, събират информация за навиците Ви при сърфиране в интернет, включително сайтовете, които посещавате, за да можем да Ви предлагаме продукти, които смятаме, че може да са подходящи за Вас.

Можете да получите повече информация за използването на бисквитки и тяхната функционалност от нашата Политика за използване на бисквитки.

4.1. Категории лични данни, обработвани от БЕБЕШОЦИ ООД

 1. БЕБЕШОЦИ ООД може да обработва публично достъпните лични данни и/или лични данни, предоставени от Вас. Основните видове лични данни, които се обработват са:

  1. Информация за лична идентификация (вкл. име, имейл адрес, език за комуникация и други).

  2. Данни за контакт (вкл. пощенски и електронен адреси, телефонни номера на Вас или посочено от Вас лице за контакт и други).

  3. Финансова информация (банкова сметка и други).

  4. Информация за представител (законен представител или пълномощник на такъв) на наш клиент юридическо лице.

  5. Данни от профил в Сайта (вкл. Име, фамилия, пощенски и електронен адреси, телефонен номер, адрес и др.).

  6. Данни за сключване на договори за продажба и др. с физически или юридически лица (като имена, адреси, телефони и др.).

  7. Данни от профилите Ви в социални мрежи (публично-достъпната информация от профилите Ви в Google+, Facebook).

 1. БЕБЕШОЦИ ООД може да обработва данни, изготвени и генерирани от системите на Сайта в процеса на предоставяне на услугите:

  1. данни за използваното крайно електронно съобщително устройство, вида на устройството, използваната операционна система, IP адрес, местоположение.

  2. информация относно посещения на Сайта и използването на Сайта, включително операции и история за използване на Сайта.

  3. данни за предпочитаните или поръчвани от Вас стоки и услуги.

  4. данни от комуникацията между нас и Вас.

  5. данните, получени при изпълнението на задълженията, произтичащи от нормативните актове (т.е. данни, произтичащи от запитвания, регулации, разследващи органи, нотариус, данъчни служби, съд, съдия изпълнител).

  6. видеозапис или фотография/изображение, изработени в съответствие с предварително обявените условия за участие в игри, и/или други промоционални кампании, организирани от БЕБЕШОЦИ ООД.

Като администратор на лични данни, БЕБЕШОЦИ ООД може също да достъпва и обработва всяка информация, която е налична в публични регистри (вкл. публична база данни и данни, оповестени в интернет) както и информация получена от трети страни по повод изпълнение на законни разпоредби, относно клиенти.

 1. БЕБЕШОЦИ ООД има право и задължение да провери верността на личните данни, записани в базата данни, като за целта изисква от Вас да верифицирате данните и ако е необходимо, да ги коригирате или да потвърдите верността на своите данни.

 1. Различните категории лични данни могат да се обработват самостоятелно или в комбинация помежду им.

3. Лични данни за деца и лица под 16 години


Не събираме съзнателно лична информация от деца на възраст под 16 години. Ако научим, че сме събрали лична информация на дете на възраст под 16 години, ще предприемем стъпки, за да изтрием информацията възможно най-скоро или да получим съгласието на лицето, носеща родителска отговорност за детето.

4.2. За какви цели събираме лични данни

Когато закупувате стоки през нашия Сайт, Вие сключвате договор с нас за дистанционна покупко-продажба. Ако сте посочили като получател на стоката трето лице (какъвто е случаят, когато искате да направите подарък на свой близък или приятел), това трето лице също става страна по договора за дистанционна покупко-продажба и за нас възникват задължения и към третото лице.

 1. Обработване на лични данни, което е необходимо за сключване или изпълнение на договори за дистанционна покупко-продажба с нас или във връзка с предоставяни от нас услуги.

  1. Идентифициране на клиент при: сключване на нов или изменение на съществуващ договор за дистанционна покупко-продажба с нас; разяснения за ползваните услуги; изпълнение на сключен договор.

  2. Данни, които сте ни предоставили при изпълнение на задължения произтичащи от договори, сключени с Вас или представлявано от Вас дружество, упражняване на права и осигуряване изпълнението на договори от страна на нашите клиенти.

  3. Администриране и отговор на клиентски оплаквания, запитвания, жалби, рекламации, както и връщане на суми и стоки или замяна на продукт.

  4. Техническо съдействие за създаване на акаунт/и и възстановяване на забравена парола за достъп до Сайта ни, за електронно обслужване на електронни фактури.

  5. Идентификация и валидация на предвидената от закона възраст при онлайн пазаруване

  6. Управление и администриране на дейности при онлайн пазаруване; управление на плащанията.

  7. Изпълнение на задълженията си към Национална агенция по приходите, Министерство на вътрешните работи и други държавни и общински органи.

  8. Предоставяне на информация на Комисията за защита на личните данни във връзка със задължения, предвидени в нормативната уредба за защита на личните данни – Закон за защита на личните данни, Регламент (ЕС) 2016/679 от 27 април 2016 година и др.

  9. Изпращане на информационен бюлетин при изразено от Вас желание.

  10. Събиране и водене на статистика.

 1. БЕБЕШОЦИ ООД обработва съответните данни, предоставени с изрично писмено съгласие на клиента за тяхното обработване за следните цели:

  1. Регистрация, създаване и управление на профил в Сайта (www.bebeshoci.com)

  2. Техническо съдействие за регистрация и създаване на профил, възстановяване на парола за достъп до профила в Сайта.

  3. Директен маркетинг на продукти и услуги.

  4. Участие и управление на анкети, игри с подаръци, промоционални кампании.

БЕБЕШОЦИ ООД използва Вашите лични данни единствено и само за целите, посочени в т. 4. Някой определени характеристики на данните, които ни предоставяте доброволно, могат да са индикация за допълнителна лична информация (напр. името Ви може да бъде индикация и за религиозна принадлежност, имейл адресът Ви може да бъде индикация за свързаност с дадена организация и т.н.), ние не следим за такива особености и не извършваме какъвто и да е допълнителен анализ или друга обработка на имейл адреси и другите лични данни, с които разполагаме за Вас, с цел профилирането Ви, извличането на допълнителна информация, категоризирането Ви по някакъв начин или вземането на автоматизирани решения, които да имат правни последици за Вас или да Ви засягат по друг начин.

5. С кого споделяме лични данни

За изпълнението на търговските цели и договорите за дистанционна покупко-продажба БЕБЕШОЦИ ООД споделя вашите лични данни със следните трети страни:

 1. Транспортни/куриерски фирми, пощенски оператори с оглед изпълнение на договорните ни задължения, изпращане на кореспонденции и комуникации, във връзка с договора между нас, изпращане на закупени стоки.

 2. Лица, на които сме възложили да поддържат оборудване и софтуер, използвани за обработване на личните Ви данни.

 3. Банките, обслужващи плащанията, извършени от и към Вас.

 4. Лица, на които сме възложили изпълнението на част от дейностите или задълженията, свързани с конкретна услуга, която дължим към вас; лица обработващи лични данни, които въз основа на договор със БЕБЕШОЦИ ООД обработват личните Ви данни от името на БЕБЕШОЦИ ООД.

 5. Лица извършващи консултантски услуги в различни сфери – адвокати, счетоводители, маркетингови агенции др.

 6. Органи, институции и лица, на които сме длъжни да предоставим лични данни по силата на действащото законодателство.

 7. Служители на БЕБЕШОЦИ ООД, които обработват вашите поръчки.

БЕБЕШОЦИ ООД не извършва трансфер на вашите данни към трети държави.

В случай на нарушаване на правата Ви съгласно горепосоченото или приложимото законодателство за защита на личните данни, имате право да подадете жалба до Комисията за защита на личните данни, както следва:

Наименование: Комисия за защита на личните данни
Седалище и адрес на управление: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2
Адрес за кореспонденция: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2
Телефон: 02 915 3 518
Интернет страница: www.cpdp.bg

6. За какъв период от време съхраняваме личните Ви данни

Съхранението на личните Ви данни в системите на БЕБЕШОЦИ ООД зависи от целите на обработването, за които са събрани:

 1. БЕБЕШОЦИ ООД съхранява Вашите лични данни за срок не по-дълъг от съществуването на профила Ви в Сайта. След заличаване на профила Ви в Сайта или постъпило искане за заличаване на данните Ви от вас самите, БЕБЕШОЦИ ООД полага необходимите грижи да изтрие и унищожи всички Ваши данни, без ненужно забавяне или да ги анонимизира (т.е. да ги приведе във вид, който не разкрива вашата самоличност).

 2. БЕБЕШОЦИ ООД съхранява Вашите лични данни, предоставени след съгласие от ваша страна във връзка с направени онлайн поръчки, за срок от 5 години за целите на защита на правните интереси на БЕБЕШОЦИ ООД при съдебни или административни спорове с потребители на онлайн магазина, като счетоводните документи се съхраняват за съответния законоустановен срок на Република България.

 3. Ние ще Ви уведомяваме, в случай, че срокът за съхранение на данните е необходим да бъде удължен или намален с оглед изпълнение на нормативно задължение или с оглед легитимни интереси или друго.

7. Какви са правата Ви при събирането, обработването и съхранението на личните Ви данни

Във всеки един момент Вие може упражните следните права във връзка с обработването и съхранението на личните Ви данни и да поискате от нас:

 • копие от Вашите лични данни и достъп по всяко време до тях.

 • да коригираме без ненужно забавяне, неточните Ви лични данни, както и данните, които не са вече актуални.

 • личните си данни във вид удобен за прехвърляне на друг администратор на лични данни, или да поискате ние да го направим, без да бъдете възпрепятствани от наша страна (право на преносимост).

 • личните Ви данни да бъдат изтрити без ненужно забавяне при наличието на някое от законовите основания за това.

 • да ограничим обработването на личните Ви данни, като в този случай данните Ви ще бъдат само съхранявани, но не и обработвани. Отказът ни за ограничаване ще е изрично само в писмен вид, като сме длъжни да го мотивираме със законосъобразната причина.

Освен горепосочените права, Вие имате още и следните права:

 • да оттеглите Вашето съгласие за обработката на личните Ви данни по всяко време с отделно искане, отправено до БЕБЕШОЦИ ООД, при обработване основаващо се на дадено съгласие.

 • да възразите срещу обработването на личните си данни.

 • да възразите срещу автоматизирана обработка, включително профилиране.

 • да не бъдете обект на решение, основаващо се единствено на автоматизирано обработване, включващо профилиране.Промени в Политиката за поверителност и защита на личните данни

БЕБЕШОЦИ ООД си запазва правото да актуализира по всяко време своята Политика за поверителност и защита на личните данни. При промяна в настоящата Политика, на уеб сайта ни ще бъде публикувано съобщение, както и актуализираната Политика на съответната уеб страница.